Strawberry extract (Fragaria vesca)

Tên gọi khác: Strawberry extract (Fragaria vesca)

(Tiếng Việt. Chiết xuất dâu tây)

Chất làm se. Quả dâu tây, ngoài axit citric, axit malic, đường, chất nhầy, pectin, sợi gỗ, và nước, thì cũng bao gồm axit ascorbic, nhờ đó càng hỗ trợ cho xác nhận trước đó về khả năng tẩy trắng. Chiết xuất từ quả dâu tây được khuyên dùng trên các vùng da bị cháy nắng để làm mịn da. Cả lá và quả dâu tằm đều được ghi trong các cuốn dược thư đầu tiên; tuy nhiên, chưa có các bằng chứng khoa học nào về lợi ích cũng như mối nguy hại về nó.


Top