Sucrose polysoyate

Tên gọi khác: Sucrose polysoyate

Chất làm mềm và nhũ hóa.


Top