Sucrose stearate

Tên gọi khác: Sucrose stearate

Chất làm mềm và nhũ hoá được dùng chủ yếu trong các sản phẩm trang điểm. Sucrose stearate cho phép hình thành hệ gel vi nhũ trong suốt với tác động sinh lý học trên da và mắt được giảm thiểu.


Top