Superoxide dismutase (polyoxyalkylene-modified)

Tên gọi khác: Superoxide dismutase (polyoxyalkylene-modified)

(Tiếng Việt. Superoxide dismutase (biến tính bằng polyoxyalkylene))

Sử dụng trong các sản phẩm mỹ phẩm để ngăn ngừa quá trình khô và lão hóa da mà không gây nên kích ứng. Xem thêm superoxide dismutase.


Top