Wheat bran extract

Tên gọi khác: Wheat bran extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất cám lúa mì)

Được cân nhắc là một chất dưỡng ẩm nhờ vào thành phần carbonhydrat/đường của nó. Đây là chiết xuất được lấy từ lớp vỏ bị vỡ của hạt lúa mì.


Top