Wheat germ extract

Tên gọi khác: Wheat germ extract

(Tiếng Việt. Chiết xuất mầm lúa mì)

Sử dụng trong mỹ phẩm nhờ vào hàm lượng lớn vitamin E. Chiết xuất này được lấy từ phôi hạt được tách ra khi xay lúa. Xem thêm vitamin E.


Top