Whey protein

Tên gọi khác: Whey protein

(Tiếng Việt. Protein nước sữa)

Xem milk protein.


Top