White willow extract (Salix alba)

Tên gọi khác: White willow extract (Salix alba)

(Tiếng Việt. Chiết xuất cây liễu trắng)

Chất khử mùi với tính chất làm săn và làm se. Nó được sử dụng một cách hiệu quả trong các sản phẩm dành cho mụn và chứng chàm bội nhiễm. Phần chiết xuất được lấy từ vỏ của cây lớn này, chứa tannin là thành phần chính và một lượng nhỏ salicin. Xem thêm willow extract.


Top