Wild spanish marjoram

Tên gọi khác: Wild spanish marjoram

(Tiếng Việt. Cây kinh giới tây ban nha dại)

Được mô tả là có tính chất thảo mộc kháng viêm và khử trùng. Xem thêm marjoram.


X
Top