Wild thyme extract (Thymus serpyllum)

Tên gọi khác: Wild thyme extract (Thymus serpyllum)

(Tiếng Việt. Chiết xuất cỏ xạ hương dại)

Một chiết xuất làm mêm, làm săn và khử trùng vốn được sử dụng để sát trùng vết thương sau khi rửa. Được tin rằng không hiệu quả bằng các loài cỏ xạ hương thông thường khác. Nó chứa từ 30 đến 70% là các phenol, bao gồm thymol và carvacrol. Khi chưng cất, khoảng 225 pound nguyên liệu khô sẽ cho 150 gram tinh dầu. Cỏ xạ hương dại là một loại thảo dược lâu năm.


Top