Witch hazel distilate

Tên gọi khác: Witch hazel distilate

(Tiếng Việt. Nước cây phỉ phù thủy)
Dung dịch nước thu được bằng cách chưng cất cành con của cây Hamamelis virginiana. Xem thêm witch hazel extract.


X
Top