REVIEW OF THE MONTH

Review cushion mới ra lò của Lancôme – nền mịn lì không đổ dầu, không xuống màu suốt cả ngày

Tôi tự nhận mình là một khách hàng quá khó tính của cushion, cho đến tận giờ chưa thể nói là đã hài lòng 100% với một sản phẩm

Review cushion mới ra lò của Lancôme – nền mịn lì không đổ dầu, không xuống màu suốt cả ngày
banner banner

Phù hợp với loại da

Loại sản phẩm

Thương hiệu

Top