7 Kiểu Thắt Khăn Turban Xinh “Chịu Không Nổi” Cho Mùa Hè

Lượt thích 00 00 11 1 năm trước

banner

Chỉ với mẫu khăn turban cơ bản, Emmi đã có thể biến hoá 7 kiểu thắt khăn xinh “không chịu nổi” cho mình 😀 Ai chuẩn bị đi biển thì share ngay nhé !

Top