facebook

Hội những người da DSNW
                   7036 Thành viên 149 Bài viết

Make up for lunar new year ❤️💋 sản phẩm sử dụng : L'or Pure Radiance Face Primer + parure gold foundation + phấn phủ stay matt rimmer + kẻ lông mày nyx + phấn mắt nyx + liner nyx + mascara maybeline + tạo khối benefit + brush nyx + highlight becca + son lancome  😍😍😍 Make up for lunar new year ❤️💋 sản phẩm sử dụng : L'or Pure Radiance Face Primer + parure gold foundation + phấn phủ stay matt rimmer + kẻ lông mày nyx + phấn mắt nyx + liner nyx + mascara maybeline + tạo khối benefit + brush nyx + highlight becca + son lancome 😍😍😍

Lượt thích 55 Thích comment Bình luận

Công ty Happy Skin Vietnam

Top