facebook

Da e bị thâm và lõm nhẹ do mụn giờ dùng gì mới đỡ ạ

Hội Just Ask Beauty Blogger
                   23697 Thành viên 704 Bài viết

Da e bị thâm và lõm nhẹ do mụn giờ dùng gì mới đỡ ạ

Lượt thích 0 Thích comment1 Bình luận
Kiều Nhi

Kiều Nhi Bạn này xài loại serum này xem sao. Mình đag xài thấy cũng đc. Lỗ chân lông và thâm giảm. Còn vết lõm là chịu. 😲😲😲

5 năm trước

Bạn này xài loại serum này xem sao. Mình đag xài thấy cũng đc. Lỗ chân lông và thâm giảm. Còn vết lõm là chịu. 😲😲😲
  Hủy
Top