facebook

Hội mỹ phẩm high-end
                   2360 Thành viên 98 Bài viết

Ấn tượng nhất là bé tí teo làm mình tưởng bản minisize đấy. Nhưng mà thực sự bị thích em ấy. Chuốt cực nhẹ, êm mi, và khô mi rất nhanh. nhưng mà nước dính...

High Impact Mascara

Chan Phan đánh giá
High Impact Mascara

Ấn tượng nhất là bé tí teo làm mình tưởng bản minisize đấy. Nhưng mà thực sự bị thích em ấy. Chuốt cực nhẹ, êm mi, và khô mi rất nhanh. nhưng mà nước dính ở thân chuốt và đầu vỏ không hề bị khô đi nếu mình đóng nắp ngay sau khi chuốt.
Thân hùnh bé tí dễ mang đi lại nhưng cầm lại vừa tay ko thấy khó dùng tí nào.
Dùng được tầm 3 tháng liên tục 😉 sẽ thử các em khác của hãng vì bị thuyết ohujc bởi massacra này rồi

Lượt thích 44 Thích comment Bình luận

Công ty Happy Skin Vietnam

Top