facebook

Hội mê makeup
                   3522 Thành viên 578 Bài viết

Bình thường tớ chỉ makeup đơn giản nhẹ nhàng vậy thui ý :))

Bình thường tớ chỉ makeup đơn giản nhẹ nhàng vậy thui ý :))

son kikoson kiko

mascara inissfreemascara inissfree

liner maybelineliner maybeline

Lượt thích 11 Thích comment Bình luận
Top