facebook

Other
                   0 Thành viên 419 Bài viết

Các bạn cho mình hỏi 2 loại này là 1 loại à?

Các bạn cho mình hỏi 2 loại này là 1 loại à?

Các bạn cho mình hỏi hai lọ này là 1 loại à?Các bạn cho mình hỏi hai lọ này là 1 loại à?

Lượt thích 11 Thích comment2 Bình luận
Phan Yến Nhi

Phan Yến Nhi theo mình tìm hiểu nó là một đấy bạn, chỉ có khác bao bì thôi, chắc do ở những thị trường khác nhau nên nó có những bao bì khác nhau vậy đó

4 năm trước

theo mình tìm hiểu nó là một đấy bạn, chỉ có khác bao bì thôi, chắc do ở những thị trường khác nhau nên nó có những bao bì khác nhau vậy đó
  Hủy
Thai Ha

Thai Ha Cám ơn b nhé

4 năm trước

Cám ơn b nhé
  Hủy
Top