facebook

Hội những người da OSNW
                   22425 Thành viên 807 Bài viết

Các chị ơi cho e hỏi bạn trai em có phải bị mụn ẩn k ạ , e thử nặn r nhưng k thấy lên nhân và cho e cách điều trị với ạ !

Các chị ơi cho e hỏi bạn trai em có phải bị mụn ẩn k ạ , e thử nặn r nhưng k thấy lên nhân và cho e cách điều trị với ạ !

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận
Top