facebook

Hội ghiền son
                   3240 Thành viên 279 Bài viết

. Chào mấy chế , nay em review cái trứng bé bé xinh xinh này nhaaaaa !! Hí. Môi bạn nào khô dùng son này okay lắm nò 💖 Còn về hình dáng thì khỏi phải bàn cãi về...

LipIce Chubby

Tất Gia Lệ đánh giá
LipIce Chubby

. Chào mấy chế , nay em review cái trứng bé bé xinh xinh này nhaaaaa !! Hí. Môi bạn nào khô dùng son này okay lắm nò 💖 Còn về hình dáng thì khỏi phải bàn cãi về độ dễ thương của em í :3 môi em đã đỡ bong da hơn khi dùng nó ❤ . Hmmm nói tóm chung là tuyệt vời híiiiiiii <3

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận

Công ty Happy Skin Vietnam

Top