facebook

Hội Just Ask Beauty Blogger
                   23697 Thành viên 704 Bài viết

Cho mình hỏi mặt nạ 7 day song jong ki 1 tuần thì xài 7 ngày vậy trong 1 tháng xài bao nhiêu tuần

Cho mình hỏi mặt nạ 7 day song jong ki 1 tuần thì xài 7 ngày vậy trong 1 tháng xài bao nhiêu tuần

Lượt thích 0 Thích comment1 Bình luận
linh nguyen

linh nguyen Tuỳ vào tình trạng da nha bạn
Nếu da bạn hấp thụ het dưỡng chat thì đắp cả tháng ko sao vì cug nhieu sp dap dc ca tháng
Tuy nhiên, nêu mà muốn đắp r nghỉ thì mình nghỉ da coa the đc nghỉ 3-5ngauf thì bạn co the bdau lại 1 chu kỳ dap mask 7 ngày nè, nv thì tránh da bị bội thực

4 năm trước

Tuỳ vào tình trạng da nha bạn
Nếu da bạn hấp thụ het dưỡng chat thì đắp cả tháng ko sao vì cug nhieu sp dap dc ca tháng
Tuy nhiên, nêu mà muốn đắp r nghỉ thì mình nghỉ da coa the đc nghỉ 3-5ngauf thì bạn co the bdau lại 1 chu kỳ dap mask 7 ngày nè, nv thì tránh da bị bội thực
  Hủy
Top