facebook

Hội mê makeup
                   3523 Thành viên 578 Bài viết

Chúc cuộc thi có thật nhiều thí sinh tiềm năng 💋

Chúc cuộc thi có thật nhiều thí sinh tiềm năng 💋

City color nudes palette City color nudes palette

Sivanna colors velvet eyeshadow no. 02Sivanna colors velvet eyeshadow no. 02

LA girl finelineLA girl fineline

Vacosi styling auto gel linerVacosi styling auto gel liner

Cover girl full lash bloomCover girl full lash bloom

CC cream cathy dollCC cream cathy doll

Water candy tint no. 03Water candy tint no. 03

Cushion tint lip & cheek Macqueen new york no. 03Cushion tint lip & cheek Macqueen new york no. 03

Lượt thích 44 Thích comment Bình luận
X

Nhập SĐT và nhận ngay Voucher giảm 50% áp dụng cho Lấy Mụn, Detox, Destress


*** Áp dụng cho tất cả khách hàng mới

Công ty Happy Skin Vietnam

Top