facebook

Hội mê makeup
                   3522 Thành viên 578 Bài viết

Chúng ta là 1 phần của vũ trụ. Hãy yêu quý vũ trụ như cách chúng ta yêu bản thân mình vậy.

Chúng ta là 1 phần của vũ trụ.
Hãy yêu quý vũ trụ như cách chúng ta yêu bản thân mình vậy.

Lượt thích 66 Thích comment Bình luận
Top