facebook

Hội mê makeup
                   3522 Thành viên 578 Bài viết

Có 1 số dụng cụ trang điểm em mượn của bà chị nên không ghi tên cụ thể được ^~^

Có 1 số dụng cụ trang điểm em mượn của bà chị nên không ghi tên cụ thể được ^~^

#son 2ce mood recipe #gel kẻ mắt #phấn phủ kiềm dầu của innisfree #son 2ce mood recipe #gel kẻ mắt #phấn phủ kiềm dầu của innisfree

#chì kẻ mày#chì kẻ mày

Lượt thích 11 Thích comment Bình luận
Top