facebook

Hội mỹ phẩm high-end
                   2360 Thành viên 98 Bài viết

Có chị em nào sử dụng serum này chưa ,cho e xin ít review với ạ 😀

Có chị em nào sử dụng serum này chưa ,cho e xin ít review với ạ 😀

#serumlacome#serumlacome

Lượt thích 0 Thích comment1 Bình luận
linh nguyen

linh nguyen Mình chỉ dùng trc khi make up thì thấy da mướt, make up từ 3h chiều tới 10h tối rồi tẩy trag da van mướt, ko bị kiểu xạm do make up lâu

4 năm trước

Mình chỉ dùng trc khi make up thì thấy da mướt, make up từ 3h chiều tới 10h tối rồi tẩy trag da van mướt, ko bị kiểu xạm do make up lâu
  Hủy
Top