facebook

Hội những người da DRPT
                   33 Thành viên 23 Bài viết

Da mình thì được cái ít mụn nhưng lâu cũng có vài nốt, mình chỉ dùng ít nghệ tươi bôi vào là hôm sau lặng liền hihi

Da mình thì được cái ít mụn nhưng lâu cũng có vài nốt, mình chỉ dùng ít nghệ tươi bôi vào là hôm sau lặng liền hihi

Lượt thích 11 Thích comment Bình luận
Top