facebook

Hội những người da OSPW
                   8854 Thành viên 160 Bài viết

da vừa mới bị thủy đậu xong giờ để lại sẹo thì nên dùng gì cho hết sẹo ạ

da vừa mới bị thủy đậu xong giờ để lại sẹo thì nên dùng gì cho hết sẹo ạ

Lượt thích 0 Thích comment1 Bình luận
Sunshine Lang

Sunshine Lang Dùng Dermatix ultra trong nhà thuốc bán. Hiệu quả lắm bạn

3 năm trước

Dùng Dermatix ultra trong nhà thuốc bán. Hiệu quả lắm bạn
  Hủy
Top