facebook

Hội mê makeup
                   3522 Thành viên 578 Bài viết

Eye: Brow: abh (chocolate) Shadow: morphe jaclyn hill Liner: Mac (gel) Face: Foundation: milani Contour: citycolor Blush: canmake Lip: lime

Eye:
Brow: abh (chocolate)
Shadow: morphe jaclyn hill
Liner: Mac (gel)

Face:
Foundation: milani
Contour: citycolor
Blush: canmake

Lip: lime

Lượt thích 33 Thích comment Bình luận
Top