facebook

Các bạn ai dùng sản phẩm Kiehls chưa, cho da mụn có hiệu quả ko ạ.

Hội da dầu
                   3855 Thành viên 435 Bài viết

Các bạn ai dùng sản phẩm Kiehls chưa, cho da mụn có hiệu quả ko ạ.

Lượt thích 0 Thích comment2 Bình luận
Nguyễn Lâm Vân Khanh

Nguyễn Lâm Vân Khanh Bạn muốn hỏi sản phẩm nào của Kiehl's nhỉ? Kiehl's có nhiều dòng, trong đó có những sản phẩm dành riêng chăm sóc da mụn nha.

4 năm trước

Bạn muốn hỏi sản phẩm nào của Kiehl's nhỉ? Kiehl's có nhiều dòng, trong đó có những sản phẩm dành riêng chăm sóc da mụn nha.
  Hủy
Phan Yến Nhi

Phan Yến Nhi Kiehl's có nhiều dòng và có nhiều sản phẩm khác nhau, không biết bạn đang hỏi về sản phẩm nào nhỉ? 

4 năm trước

Kiehl's có nhiều dòng và có nhiều sản phẩm khác nhau, không biết bạn đang hỏi về sản phẩm nào nhỉ? 
  Hủy
Top