facebook

Hội mê makeup
                   3522 Thành viên 578 Bài viết

Nude lipstickNude lipstick

Lượt thích 66 Thích comment1 Bình luận
linh nguyen

linh nguyen Sao thấy phần blusher hơi nhiều:(( 2 màu ko blend vào nhau? Hay là kiểu như vậy bạn nhỉ?

4 năm trước

Sao thấy phần blusher hơi nhiều:(( 2 màu ko blend vào nhau? Hay là kiểu như vậy bạn nhỉ?
  Hủy
Top