facebook

Hội mê makeup
                   3522 Thành viên 578 Bài viết

Lượt thích 33 Thích comment2 Bình luận
Nguyễn Lâm Vân Khanh

Nguyễn Lâm Vân Khanh April Skin bạn dùng cho nhanh xuống tone không? Cho mình chút review nha.

4 năm trước

April Skin bạn dùng cho nhanh xuống tone không? Cho mình chút review nha.
  Hủy
Huỳnh Hương

Huỳnh Hương Mình chưa hiểu rõ ý bạn? Bạn có thể giải thích thêm không?

4 năm trước

Mình chưa hiểu rõ ý bạn? Bạn có thể giải thích thêm không?
  Hủy
Top