facebook

Hội da dầu
                   3855 Thành viên 435 Bài viết

mình 16 ,chưa từng sử dụng mỹ phẩm nào cả,da mình thuộc loại da dầu và bị thâm.Có ai biết sản phẩm nào tốt mà giá rẻ 1 chútvà cách chăm sóc da.😢chỉ em với 😓😓mình 16 ,chưa từng sử dụng mỹ phẩm nào cả,da mình thuộc loại da dầu và bị thâm.Có ai biết sản phẩm nào tốt mà giá rẻ 1 chútvà cách chăm sóc da.😢chỉ em với 😓😓

Lượt thích 0 Thích comment1 Bình luận
linh nguyen

linh nguyen xem bai nay đi ban https://www.youtube.com/watch?v=Wp9QEAqfy9w&t=210s

3 năm trước

xem bai nay đi ban https://www.youtube.com/watch?v=Wp9QEAqfy9w&t=210s
  Hủy
Top