facebook

Hội những người da OSNW
                   22425 Thành viên 807 Bài viết

Mình cần thanh lí serum này của oz natural do ko hợp Mình mua 500k Tly:400k mình chỉ mới sử dụng 2lần Mình có shoppee nhé

Mình cần thanh lí serum này của oz natural do ko hợp
Mình mua 500k
Tly:400k mình chỉ mới sử dụng 2lần
Mình có shoppee nhé

oz naturaloz natural

Lượt thích 22 Thích comment Bình luận
Top