facebook

Hội Garage Sale
                   23722 Thành viên 309 Bài viết

Mình dùng được 2 lần. Làm dày mi cực kì dày ạ. Nhưng không waterproof nên mình muốn pass lại. Mình tận tay mua tận Mĩ do lần trước đi du lịch, mình để giá mềm...

Mình dùng được 2 lần. Làm dày mi cực kì dày ạ. Nhưng không waterproof nên mình muốn pass lại. Mình tận tay mua tận Mĩ do lần trước đi du lịch, mình để giá mềm cho pass nhanh thôi chứ đảm bảo 100% auth, fake đền x3 nhé. Giá 250k

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận
Top