facebook

Hội ghiền son
                   3240 Thành viên 279 Bài viết

Mình dùng son này được hơn 1 tháng nay. Thiết kế vỏ cực sang chảnh. Chất son mềm, lỳ, không khô môi. Màu son lên chuẩn với môi mình.

ZA Vivid Dare by Vibrant Moist Lipstick

Nguyễn Cảnh Nhật Minh đánh giá
   ZA Vivid Dare by Vibrant Moist Lipstick

Mình dùng son này được hơn 1 tháng nay. Thiết kế vỏ cực sang chảnh. Chất son mềm, lỳ, không khô môi. Màu son lên chuẩn với môi mình.

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận

Công ty Happy Skin Vietnam

Top