facebook

Hội Garage Sale
                   23722 Thành viên 309 Bài viết

Mình được công ty tặng nhưng không dùng nên pass lại còn nguyên tem mác. Chai 50ml giá bán công ty là 2tr7 pass 2tr. Fix thêm cho ai qua trực tiếp lấy hàng

Mình được công ty tặng nhưng không dùng nên pass lại còn nguyên tem mác. Chai 50ml giá bán công ty là 2tr7 pass 2tr. Fix thêm cho ai qua trực tiếp lấy hàng

marc jacobs decadencemarc jacobs decadence

Lượt thích 33 Thích comment Bình luận
Top