facebook

Hội Garage Sale
                   23722 Thành viên 309 Bài viết

Mình mua dư một em chống nắng của La Roche Poáy. Loại này không gây nhờn rít, dàng cho da nhạy vản và dễ kích ứng với ánh nắng. Em này mình còn chưa khui bao nhựa...

Mình mua dư một em chống nắng của La Roche Poáy. Loại này không gây nhờn rít, dàng cho da nhạy vản và dễ kích ứng với ánh nắng. Em này mình còn chưa khui bao nhựa bên ngoài luôn nên còn mới lắm nhé.
Dạng chai lắc, 50ml.
Giá mua: 465.000
Giá bán: 350.000 nhé.

Lượt thích 44 Thích comment Bình luận
Top