facebook

Hội mê makeup
                   3522 Thành viên 578 Bài viết

Mình mua nhầm tông da. Màu w2 dành cho da trung bình. Mới dùng chỉ 2 lần, bông chưa sử dụng lần nào. Mình mua 540k để lại 250k thôi ạ

Mình mua nhầm tông da. Màu w2 dành cho da trung bình. Mới dùng chỉ 2 lần, bông chưa sử dụng lần nào. Mình mua 540k để lại 250k thôi ạ

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận
Top