facebook

Hội Garage Sale
                   23724 Thành viên 310 Bài viết

Mình mua nhầm tông w2 dành cho da trung bình. Mình dùng được 2 lần, bông chưa sử dụng lần nào. Mình mua giá 540k, để lại 250k nha

Mình mua nhầm tông w2 dành cho da trung bình. Mình dùng được 2 lần, bông chưa sử dụng lần nào. Mình mua giá 540k, để lại 250k nha

Lượt thích 11 Thích comment Bình luận
Top