facebook

Hội Garage Sale
                   23723 Thành viên 309 Bài viết

Mình muốn pass lại hộp kem dầu ngựa do da mình da dầu và mụn cám nhiều. Mình dùng được hơn 1 tuần còn khoảng 85%. Hành chính hãng mua ở Nuty, pass lại giá 200k.

Mình muốn pass lại hộp kem dầu ngựa do da mình da dầu và mụn cám nhiều. Mình dùng được hơn 1 tuần còn khoảng 85%. Hành chính hãng mua ở Nuty, pass lại giá 200k.

Lượt thích 0 Thích comment2 Bình luận
Nhu Pham

Nhu Pham B ơi , bạn muốn đỗi son dưỡng nuxe vs minh ko ?

5 năm trước

B ơi , bạn muốn đỗi son dưỡng nuxe vs minh ko ?
  Hủy
Phuong Thao

Phuong Thao Bạn ở đâu vậy

5 năm trước

Bạn ở đâu vậy
  Hủy
Top