facebook

Mình thanh lý cho bạn nào cần nha, da dầu và hỗn hợp dầu đều ok

Hội những người da OSPW
                   8854 Thành viên 160 Bài viết

Mình thanh lý cho bạn nào cần nha, da dầu và hỗn hợp dầu đều ok

Do mình thích thử sp nên mới xài có 2 lần đag còn nguyên
360k=>290k

Lượt thích 11 Thích comment Bình luận
Top