facebook

Hội Garage Sale
                   23723 Thành viên 309 Bài viết

Mình thanh lý lại son boujour velvet 08 đỏ hồng siêu tôn da.Mình mua ở mặt hoa da phấn giá 220k mới quệt đúng 1 lần giờ thanh lý 270k thôi ạ

Mình thanh lý lại son boujour velvet 08 đỏ hồng siêu tôn da.Mình mua ở mặt hoa da phấn giá 220k mới quệt đúng 1 lần giờ thanh lý 270k thôi ạ

Lượt thích 22 Thích comment1 Bình luận
Vân Anh Bụt

Vân Anh Bụt Bạn ơi mua 220k thanh lý 270k ??? Có phải ghi sai ko vậy.

5 năm trước

Bạn ơi mua 220k thanh lý 270k ??? Có phải ghi sai ko vậy.
  Hủy
Top