facebook

Hội nói không với mụn
                   4385 Thành viên 649 Bài viết

Mình thấy loại này dùng rất tốt....!! Làm giảm dầu nhièn kiềm rất tốt....!! Mụn cũng đc cải thiện giá cũng phải chăng mà lại chất lượng....!!!

Mình thấy loại này dùng rất tốt....!! Làm giảm dầu nhièn kiềm rất tốt....!! Mụn cũng đc cải thiện giá cũng phải chăng mà lại chất lượng....!!!

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận
Top