facebook

Hội da dầu
                   3855 Thành viên 435 Bài viết

Mọi người có ai dùng mỹ phẩm Aura Vedic của Ấn Độ chưa cho mình xin review? Mình nghe nói cũng tốt lắm

Mọi người có ai dùng mỹ phẩm Aura Vedic của Ấn Độ chưa cho mình xin review? Mình nghe nói cũng tốt lắm

Lượt thích 11 Thích comment2 Bình luận
Anh Trang Dang Nguyen

Anh Trang Dang Nguyen Đang dùng 1 mớ của nó đây :))
Mỹ phẩm ấn độ thì bao tốt mà lành tính. Ngoài ra mình còn dùng Just Herbs, có vẻ là tốt hơn Aura Vedic

3 năm trước

Đang dùng 1 mớ của nó đây :))
Mỹ phẩm ấn độ thì bao tốt mà lành tính. Ngoài ra mình còn dùng Just Herbs, có vẻ là tốt hơn Aura Vedic
  Hủy
linh nguyen

linh nguyen mình thấy bạn mình dùng mask mụn w mask sáng da hiệu quả nè

3 năm trước

mình thấy bạn mình dùng mask mụn w mask sáng da hiệu quả nè
  Hủy
Top