facebook

Hội mê makeup
                   3521 Thành viên 578 Bài viết

Nâu thuần Colourpop Tansy mix Đỏ chuẩn của Maybelline. Mình thích đến mức dùng màu này suốt tuần với đủ tỉ lệ mà pha lại với nhau

Nâu thuần Colourpop Tansy mix Đỏ chuẩn của Maybelline. Mình thích đến mức dùng màu này suốt tuần với đủ tỉ lệ mà pha lại với nhau <3

Lượt thích 88 Thích comment Bình luận
Top