facebook

Hội Garage Sale
                   23723 Thành viên 309 Bài viết

Pass 200k cho ai đang muốn thử dòng SK2 ạ vì em mua luôn lọ nên ai muốn lấy nhanh gọn sẽ pass rẻ nữa ❤️

Pass 200k cho ai đang muốn thử dòng SK2 ạ vì em mua luôn lọ nên ai muốn lấy nhanh gọn sẽ pass rẻ nữa ❤️

Set 4 gói SKII Set 4 gói SKII

Lượt thích 11 Thích comment1 Bình luận
Tường Vi

Tường Vi 4 gói ( 1 gói có thể dùng đến cả 2 lần ) dành cho các bạn muốn thử spham trước khi mua lọ to như mình . Pass nhanh rẻ đây ạ ❤️

4 năm trước

4 gói ( 1 gói có thể dùng đến cả 2 lần ) dành cho các bạn muốn thử spham trước khi mua lọ to như mình . Pass nhanh rẻ đây ạ ❤️
  Hủy
Top