facebook

Phấn mắt

Hội mê makeup
                   3523 Thành viên 578 Bài viết

Phấn mắt

Mọi ng ai đã sử dụng qua bảng mắt lorad pro 1 và của anastasia chưa ạ. Cho mk hỏi bảng nào màu lên chuẩn, đậm bợn vậy?

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận
Top