facebook

Hội mê makeup
                   3523 Thành viên 578 Bài viết

Phần vỏ ngoài có chút không chắc chắn cho lắm! Nắp dễ bị bật ra. Tuy nhiên, chất lượng thì khá là OK! Giá cũng rất vừa với các bạn mới tập tành make up nữa...

Vacosi Auto Eyebrow Pencil

Iris Lê đánh giá
Vacosi Auto Eyebrow Pencil

Phần vỏ ngoài có chút không chắc chắn cho lắm! Nắp dễ bị bật ra.
Tuy nhiên, chất lượng thì khá là OK! Giá cũng rất vừa với các bạn mới tập tành make up nữa :)))))

Lượt thích 0 Thích comment Bình luận

Công ty Happy Skin Vietnam

Top