facebook

Hội mê makeup
                   3522 Thành viên 578 Bài viết

Rãnh rỗi làm cho nhỏ bạn. Này mình dùng kẻ mắt gel của ELF kẻ mí trong và ngoài và luôn mi dưới. Kẻ chân mày bằng bột.

Rãnh rỗi làm cho nhỏ bạn. Này mình dùng kẻ mắt gel của ELF kẻ mí trong và ngoài và luôn mi dưới. Kẻ chân mày bằng bột.

Lượt thích 22 Thích comment Bình luận
Top