facebook

Hội những người da OSNW
                   22425 Thành viên 807 Bài viết

Sản phẩm chăm sóc điều trị cho da mụn, da dễ bị kích ứng. Sản phẩm không xà phòng, không dầu, không cồn, có fragrance( chất tạo mùi). Chứa kém...

Sản phẩm chăm sóc điều trị cho da mụn, da dễ bị kích ứng. Sản phẩm không xà phòng, không dầu, không cồn, có fragrance( chất tạo mùi). Chứa kém PCA làm sạch da, bỏ nhờn, sát khuẩn

Lượt thích 11 Thích comment Bình luận
Top